Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte is een Filipijnse politicus en voormalige president van de Filipijnen (30 juni 2016 – 30 juni 2022). Hij werd geboren op 28 maart 1945 in Maasin, Leyte, op de Filipijnen.

Duterte begon zijn politieke carrière als burgemeester van Davao City, een stad in het zuiden van de Filipijnen, waar hij bekend stond om zijn harde aanpak van criminaliteit. Hij werd in totaal zeven keer gekozen als burgemeester van Davao City en zijn populariteit als burgemeester bracht hem uiteindelijk naar de landelijke politiek.

In 2016 werd Duterte verkozen tot president van de Filipijnen met een belofte om de criminaliteit en drugshandel aan te pakken. Er zijn enkele beleidsmaatregelen van Rodrigo Duterte die als positief worden gezien. Zoals:

  • Infrastructuurverbeteringen: Duterte heeft zich ingezet voor grootschalige infrastructuurprojecten in het hele land, waaronder de bouw van nieuwe wegen, bruggen, luchthavens en spoorlijnen. Deze projecten worden beschouwd als een manier om de economie van het land te stimuleren en de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren.
  • Universele gezondheidszorg: Duterte heeft een wet ondertekend die de universele gezondheidszorg in de Filipijnen uitbreidt. De wet voorziet in gratis medische zorg en medicijnen voor alle Filipino’s, ongeacht hun inkomen.
  • Belastinghervorming: Duterte heeft een hervorming van het belastingstelsel van de Filipijnen doorgevoerd, waaronder lagere inkomstenbelastingen voor de meeste burgers en hogere belastingen voor rijke individuen en bedrijven. Deze hervorming wordt gezien als een manier om de inkomensongelijkheid in het land te verminderen en de overheidsinkomsten te verhogen.

Aanpak corruptie

Rodrigo Duterte had als onderdeel van zijn verkiezingscampagne beloofd om corruptie te bestrijden en heeft verschillende maatregelen genomen om dit doel te bereiken.

Een van de eerste maatregelen die Duterte nam om corruptie aan te pakken, was het ondertekenen van een uitvoeringsbevel dat de Freedom of Information (FOI) wet in 2016 in werking stelde. Deze wet maakt het mogelijk voor burgers om toegang te krijgen tot overheidsinformatie, waardoor transparantie en verantwoording worden bevorderd.

Daarnaast heeft Duterte een Anti-Corruption Commission (ACC) opgericht om corruptie in de overheid te bestrijden. De ACC heeft de bevoegdheid om onderzoeken uit te voeren en aanklachten in te dienen tegen corrupte overheidsfunctionarissen.

Onder Duterte’s bewind zijn verschillende hoge ambtenaren en overheidsfunctionarissen beschuldigd van corruptie en zijn er stappen ondernomen om hen te vervolgen. Dit omvat onder meer de arrestatie en veroordeling van voormalig senator Juan Ponce Enrile en de arrestatie van voormalig president Gloria Macapagal-Arroyo, die beiden werden beschuldigd van corruptie.

Hoewel sommigen Duterte’s aanpak van corruptie als effectief beschouwen, hebben anderen kritiek geuit op zijn aanpak vanwege de manier waarop het soms lijkt te worden gebruikt als een middel om politieke tegenstanders te vervolgen en te onderdrukken.

Controversieel

Zijn beleid ten opzichte van drugs is echter zeer controversieel, waarbij hij openlijk heeft opgeroepen tot de moord op drugsverslaafden en -dealers. Zijn harde aanpak heeft geleid tot duizenden doden in het land en is sterk bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties.

Duterte heeft ook verschillende andere controversiële beleidsmaatregelen geïmplementeerd, waaronder de opschorting van de grondwet en de invoering van de staat van beleg op sommige delen van de Filipijnen. Zijn buitenlands beleid is gericht op een toenadering tot China, wat ook voor verdeeldheid heeft gezorgd binnen de Filipijnse politiek en samenleving.

Rodrigo Duterte heeft geprobeerd om de voormalige dictator Ferdinand Marcos te rehabiliteren. Duterte heeft verschillende maatregelen genomen om de reputatie van Marcos te herstellen en zijn familie terug te brengen in de politieke arena, waaronder:

  1. Staatsbegrafenis voor Marcos: In 2016, tijdens het presidentschap van Duterte, werd Marcos begraven op de Libingan ng mga Bayani, het ereveld voor de Filipijnse helden. Dit was een controversiële beslissing, omdat Marcos verantwoordelijk wordt gehouden voor mensenrechtenschendingen en corruptie tijdens zijn regime.
  2. Amnestie voor Marcos-aanhangers: Duterte heeft verschillende amnestieprogramma’s ingevoerd voor degenen die beschuldigd worden van misdaden in verband met de Marcos-dictatuur. Dit heeft geleid tot de vrijlating van sommige Marcos-aanhangers die gevangen zaten voor mensenrechtenschendingen.
  3. Politieke steun aan Marcos-familieleden: Duterte heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor de Marcos-familie en heeft verschillende Marcos-familieleden in belangrijke politieke functies benoemd.

Deze acties hebben geleid tot kritiek vanuit verschillende hoeken, waaronder mensenrechtenorganisaties en politieke tegenstanders van Duterte. Sommigen beschuldigen Duterte ervan de geschiedenis te herschrijven en het lijden van de slachtoffers van de Marcos-dictatuur te negeren. Anderen beschuldigen hem ervan de democratie in de Filipijnen te ondermijnen door het herstellen van de reputatie van een voormalige dictator en zijn familie.

Deze beslissingen zijn mogelijk ook ingegeven vanuit politieke motieven. De politieke macht in de Filipijnen ligt in handen van families, zoals de familie Marcos, familie Aquino en dus ook de familie Duterte. Dochter Sara Duterte was ook de opvolger als burgemeester van Davao City. Sinds 2022 is ze vice-president van de Filipijnen naast Ferdinand “Bong-Bong” Marcos jr..

Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 20 maart 2023