In de Filipijnen zijn meerdere vulkanen, waaronder Leonard Kniaseff in de provincie Davao del Norte op de eilandengroep Mindanao.

Met ‘actief’ bedoelen vulkanologen dat ze tijdens het holoceen (de afgelopen elfduizend jaar) ten minste een keer uitgebarsten zijn. Leonard Kniaseff is een 120 na Christuswaarbij de laatste uitbarsting van deze vulkaan plaats vond in : 120 na Christus.

Een kaart met de vulkanen van de Filipijnen tref je hier aan. Let op : de foto bij dit artikel is niet de Leonard Kniaseff.

Holoceen

Het Holoceen (voorheen ook wel Alluvium genoemd) is het huidige geologische tijdperk. Het begon ongeveer 11.650 jaar geleden, na de laatste Weichselien ijstijd. Vanaf dat moment trok het landijs zich terug. Het Holoceen en het voorafgaande Pleistoceen vormen samen het Kwartair.

Uitleg over soorten vulkanen (met dank aan Wikipedia).

Stratovulkaan

Een stratovulkaan is een hoge kegelvormige vulkaan die is opgebouwd uit lagen van gestolde lava en tefra. Stratovulkanen hebben relatief steile hellingen en worden gekenmerkt door regelmatig explosieve uitbarstingen. De samenstelling van lava’s uit stratovulkanen is relatief felsisch (rijk aan SiO2) wat de lava viskeus maakt. Lavastromen reiken dan ook niet tot op grote afstand van de vulkaan. Pyroclastische stromen en asregens daarentegen wel.

Complexe vulkaan

Een complexe vulkaan is een vulkaan met meer dan één karakteristiek. Dergelijke vulkanen ontstaan door veranderingen in hun uitbarstingskarakteristieken of door de aanwezigheid van meerdere openingen in de aardkorst in een gebied. Stratovulkanen kunnen complexe vulkanen vormen, doordat ze een andere vulkaan kunnen overlappen door explosieve uitbarstingen, lavastromen, pyroclastische stromen en door herhaaldelijke uitbarstingen, waardoor meerdere toppen en openingen ontstaan. Stratovulkanen kunnen ook een grote caldera vormen, die wordt gevuld door meerdere kleine slakkenkegels, lavakoepels en vulkaankraters, die ook op de rand van de caldera kunnen ontstaan.

Caldera

Een caldeira1 (Portugees) of caldera (Spaans)23 is een grote komvormige krater, gevormd door vulkanische activiteit. Caldeira’s ontstaan wanneer grote hoeveelheden pyroclastisch materiaal door een vulkaan worden uitgestoten waardoor het dak van de magmakamer niet meer ondersteund wordt. Hierdoor zakt het dak en valt het in de magmakamer. Deze gang van zaken kan geruime tijd duren en vindt vaak plaats in een zogenaamde uitgedoofde vulkaan. In het verleden dacht men dat caldeira’s alleen ontstonden als de top van de vulkaan eraf geblazen werd. Dat gaat slechts op voor een paar caldeira’s die zo zijn ontstaan.

Als gevolg van een explosieve vulkaanuitbarsting kan de top van een vulkaan in de krater storten waardoor de kraterpijp geblokkeerd wordt. In de depressie in de vulkaantop die hierdoor veroorzaakt wordt, kan een kratermeer gevormd worden.

Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 10 april 2023

Snel naar categorie

Bij vliegtuigmaatschappij AirSWIFT denk ik als eerste aan: