Visum

Houders van een Nederlands paspoort mogen de Filipijnen zonder visum binnenkomen voor een verblijf van ten hoogste dertig (30) dagen, op voorwaarde dat zij houder zijn van een paspoort dat ten minste zes (6) maanden na de periode van verblijf…