Als u vanuit de Filipijnen terugkomt in Nederland krijgt u het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Onderstaande kaart betreft situatie per 17 juli 2020.

App kaart bij reisadvies Filipijnen
Situatie 17-7-2020

Deze maatregel geldt voor terugkeer uit landen waar de besmettingsgraad te hoog is en/of landen buiten de EU/Schengen die niet op de lijst van landen staan waarvoor het inreisverbod is opgeheven. Zie hier de lijst met veilige landen waarvoor het inreisverbod is opgeheven. Lees hier wat de regels zijn voor thuisquarantaine.

Om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in de Filipijnen te verkleinen hebben de lokale autoriteiten maatregelen genomen.

Volg de adviezen op van de lokale autoriteiten. De politie en het leger hebben bevoegdheden te controleren op het navolgen van de coronamaatregelen. Als het nodig is kunnen zij personen arresteren.

Houd er rekening mee dat steden en eilanden de toegang voor reizigers onverwachts kunnen sluiten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus voeren de lokale autoriteiten extra medische controles uit bij de grensovergangen en lucht- en zeehavens. Ook meerdere hotels hebben controles ingesteld. Houd hier rekening mee.

Informatie van de Filpijnse overheid over het coronavirus kunt u vinden op de Engelse website van het Filipijnse Department of Health

Volg ook de adviezen van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op.

Was regelmatig goed uw handen, snuit uw neus in papier en gooi het papier na het snuiten weg, was uw handen daarna weer goed. Dit geldt ook voor als u hoest en niest. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u koorts en luchtwegklachten krijgt.  

Wat betekent thuisquarantaine?

 • Blijf op de plek waar u in quarantaine bent. Ontvang geen bezoek.
 • U mag in de periode dat u in thuisquarantaine bent niet reizen of naar een andere locatie in Nederland gaan. Inkomende reizigers mogen niet terugkeren naar het land van herkomst.
 • Als u tijdens de thuisquarantaine geen klachten ontwikkelt die lijken op het coronavirus mag na 14 dagen de thuisquarantaine gestopt worden.
 • Voor thuisquarantaine gelden de volgende leefregels:
  • U werkt thuis en gaat niet met openbaar vervoer.
  • Alleen als u in de zorg werkt, mag u onder bepaalde voorwaarden werken. Overleg dit met de GGD of de bedrijfsarts.
  • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
  • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U heeft zo weinig mogelijk contact met uw huisgenoten en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
  • Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de arts.
  • Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen. Maar alleen als u geen klachten heeft.
  • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
  • Kinderen van 12 jaar en jonger mogen naar school en/of sporten.

Ook voor u: