Stichting Anak Filippijnen stimuleert onderwijs, maar dat is niet voldoende. De achtergrond van vele Filipijnse kinderen is vaak zo problematisch dat extra ondersteuning nodig is. Op medisch of psychologisch gebied, in de vorm van een extra maaltijd, maar ook in de vorm van faciliteiten om huiswerk te kunnen maken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan expressie en ontspanning.

Met uw steun kan Stichting Anak Filippijnen kansarme kinderen in Filipijnse sloppenwijken de kans geven op een betere toekomst. Stichting Anak Filippijnen werkt nauw samen met zusterorganisatie Stichting Anak Negros Inc. in de Filipijnen. In de Filipijnen weet men heel goed wat de behoeften in het land zijn en men kent de lokale cultuur.

Steun Stichting Anak Filippijnen 

Het is op meerdere manieren mogelijk om de stichting te steunen:

Over Stichting Anak Filippijnen 

Stichting Anak Filippijnen is in 2002 begonnen als initiatief van twee Nederlandse studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, die de Filippijnen een warm hart toe dragen. In het kader van hun afstudeeronderzoek brachten zij een half jaar door in de sloppenwijken van de Filipijnse stad Bacolod. De Filipijnen lieten hen niet meer los, zij wilden hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Kinderen helpen was het uitgangspunt en is dat nog steeds. Van een klein persoonlijke initiatief uitgegroeid tot een samenwerkingsproject tussen de Nederlandse stichting Anak Filipijnen en haar Filipijnse zusterorganisatie Stichting Anak Negros Inc. Inmiddels volgen ruim 60 jongeren uit Filipijnse sloppenwijken een opleiding en zijn er ruim 100 jongeren in de afgelopen jaren met succes afgestudeerd.

De organisatie Anak bestaat uit Stichting Anak Filippijnen in Nederland en haar zusterorganisatie in de stad Bacolod in de Filipijnen: Stichting Anak Negros Inc. Het bestuur van Anak Negros Inc. bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt zorg gedragen door diverse stafleden. Vele activiteiten worden ondersteund met behulp van vrijwilligers.

Anak Negros Inc neemt eigen initiatieven met betrekking tot verbetering en uitbreiding van de huidige projecten. Zij zijn immers bekend met het Filipijnse onderwijssysteem, de scholieren en de ontwikkelingsproblematiek. Zij zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van de kandidaten voor het studiebeurzen programma.

Ook voor u: