Batang Pinangga is een kindertehuis op de Filipijnen (Cebu) voor misbruikte, mishandelde en verwaarloosde kinderen. “Batang Pinangga” is Filipijns en betekent “geliefd kind”. Batang Pinangga geeft het kind een dak boven het hoofd, eten, onderwijs en bovenal heel veel liefde.

In het kindertehuis wonen kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Via de politie of opvangcentra in de stad, komen de kinderen bij Batang Pinangga terecht. De social worker van Batang Pinangga onderhoudt intensief contact met deze instanties.

Aangekomen bij het kindertehuis, worden de kinderen allereerst met rust gelaten; ze krijgen de kans om weer kind te zijn. De kinderen hoeven bij Batang Pinangga niet meer te vechten, niet meer te stelen om aan eten te komen.

Om de achterstand van onderwijs weg te werken, krijgen de kinderen in eerste instantie scholing bij het tehuis zelf. Hier leren zij allereerst simpelweg het ritme; in de ochtend en in de middag in de schoolbanken. Ook leren zij hier discipline en wordt er aan hun ontwikkeling gewerkt. Als de achterstand ingelopen is, gaat het kind naar een openbare school. De kinderen krijgen op het tehuis professionele hulp om van hun trauma’s van het verleden af te komen.

Toekomst is voor kinderen ontzettend belangrijk. Jarenlang hebben deze kinderen op de straat geleefd, met het gevoel dat niemand om ze gaf. Bij Batang Pinangga krijgen de kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan. De kinderen krijgen basis-, middelbaar- en vervolgonderwijs, zodat zij een goede toekomst tegemoet gaan.

Een goede toekomst, die zij zo verdienen na zoveel leed in hun jonge levensjaren.

Steun Batang Pinangga

Wilt u Batang Pinangga helpen om van een kind, een geliefd kind te maken? U kunt deze op de volgende manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door een bedrag te doneren op NL98RABO0356556905 t.n.v. Stichting Batang Pinangga. Elke bijdrage, klein of groot, is daarbij welkom! Of :

Over Stichting Batang Pinangga

Batang Pinangga is in het jaar 2000 opgericht en sinds april 2012 bestaat Stichting Batang Pinangga. Elke eurocent naar de kinderen. Dat is het motto van Stichting Batang Pinangga en sinds de oprichting voegen de vrijwilligers van de stichting het woord bij de daad. De werkwijze van Stichting Batang Pinangga is als volgt: Moeten er kosten gemaakt worden? Dan gaan we kijken wie of welk bedrijf deze kosten op zich wil nemen!

Batang Pinangga is een Algemeen nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kun je als donateur gebruikmaken van belastingvoordelen wanneer je Batang Pinangga steunt.

Ook voor u: