toerisme

Zoek hotel

Op zoek naar een hotel in de Filipijnen ? Wij helpen u zoeken!

Hotels in De Filipijnen kennen een ander classificatiesysteem dan in Nederland.

Hotels ondergaan het proces van accreditatie uitgevoerd door het Department of Tourism (DOT) op de Filippijnen; Het doel is om te controleren of deze voldoen aan de vereiste normen voor hotel-explotatie, nu de National Accommodation Standards genoemd. Een certificaat zal worden uitgegeven als een bewijs dat het hotel in staat was om aan de minimumnormen te voldoen en door DOT werd erkend. De accreditatie zal ook de classificatie van hotels bepalen.

U treft een selectie aan van hotels in :